לילד הופעה חוזרת של אפטות בפה ופגמים בשיניים? מומלץ לבצע בדיקה של מחלת הצליאק

מחקרים מלמדים על השפעתה של מחלת הצליאק על בריאות השן וחלל הפה. ילדים בגיל הרך המאובחנים עם צליאק הם בסיכון מוגבר לחורים בשיניים, וחשוב להקפיד על ביקורים קבועים במרפאת השיניים

אפטות בפה ופגמים בשיניים סימנים לצליאק


שיעור גבוה בקרב ילדים רבים שלוקים במחלת הצליאק, הנובעת מרגישות לגלוטן, סובלים מאפטות, מבקיעת שיניים מאוחרת, מכמות קטנה יותר של רוק בפה ואף מפגמים באמייל המצפה את השן.

מחקרים שנערכו במצרים ובאיטליה הראו קשר מובהק בין השניים: מחלת הציליאק אובחנה בקרב כ-18% מהילדים שזוהו אצלם פגמים בשיניים. 

גם בארה"ב דווח על קורלציה בין פגמים בשיניים לצליאק, וכיום מומלץ להפנות ילד הסובל מפגמים רבים בשיניים לבדיקות למחלת הצליאק.

במחקר שנערך לאחרונה בברזיל,השתתפו כ-100 ילדים בגילאי שנתיים עד חמש עשרה - מחציתם לוקים במחלת הצליאק ומחציתם בריאים.

לאחר שהילדים עברו בדיקות שמטרתן לאבחן אם קיימים פגמים בכיסוי האמייל בשן, הופעה תכופה של אפטות בפה, חורים בשיניים וכן זרימת רוק מופחתת - אכן זוהתה בקרב ילדים החולים בצליאק הופעה שכיחה הרבה יותר של כל אלה.

היחס בין הזרחן לסידן הנמצא בציפוי האמייל של השן היה נמוך יותר בקרב ילדים חולי הצליאק ביחס לאלו שבקבוצת הביקורת, וממצא זה עשוי להסביר את חשיפתה של השן למחלת העששת.


כוחה של תזונה

ממצאים אלה מנבאים לכאורה שיעור גבוה יותר של חורים בשיניים בקרב ילדים חולי צליאק, שכן זוהו אצלם באופן מובהק גורמי סיכון להתפתחות עששת, אולם בשל התזונה המוקפדת עליה הם נאלצים לשמור בעקבות מחלתם – שיעור החורים בשיניים היה דווקא נמוך יחסית לזה שנרשם בקבוצת הביקורת.

במסגרת מחקר זה אף נערכה בדיקה של מחלת הצליאק בקרב 50 ילדים נוספים שאובחנו אצלם פגמים בשכבת האמייל של השן, אולם הבדיקות הראו שאף לא אחד מהם לקה בצליאק. 

הסיבה לכך עשויה להיות נעוצה בשכיחות נמוכה של הופעה המחלה בברזיל, מה גם שאין די במדגם מצומצם זה כדי לשלול את הקשר בין השניים. 

בין כך ובין כך, המחקר מלמד על קשר ברור בין פגמים בשכבת האמייל של השן והופעה חוזרת של אפטות בפה בקרב ילדים לבין קיומה של מחלת הצליאק.

על ההורים לפקוח עין במקרה בו לילד פגמים בשיניים והופעה חוזרת של אפטות בפה, ולאחר התייעצות עם רופא שיניים מומחה לילדים ייתכן שיוחלט שיש צורך לשלוח אותו לבדיקות על מנת לשלול אפשרות לקיומה של מחלת הצליאק. 

צור קשר
שם :
טלפון:
מייל:
רופא שיניים לילדים בתל אביב / מודיעין